Wizytacja PKA na moim kierunku studiów – czy mogę coś wyczytać z raportu w kontekście indywidualizacji?

By mój kierunek studiów mógł być stale prowadzony, musi podlegać cyklicznej akredytacji, którą zajmuje się Polska Komisja Akredytacyjna. Procedura wizytacji jest złożona, a także wymagająca zaangażowania wielu osób – zarówno tych ze środowiska uczelni, jak i samej Komisji. Współpraca zaczyna się na kilka tygodni przed wizytacją, a kończy się na kilka tygodni po. Jej efektem finalnym jest właśnie raport opisujący dziesięć poszczególnych kryteriów dotyczących szeroko pojętej jakości kształcenia. Ale co mogę z niego wyczytać w kontekście indywidualizacji mojej ścieżki kształcenia?

  • WYBÓR PRZEDMIOTÓW Z PULI PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH 

W kryterium 1. można zaznajomić się z tym, jak został skonstruowany program studiów i które przedmioty są do wyboru przez studenta na danym kierunku studiów. Natomiast w kryterium 2. są opisane metody kształcenia, wpływające na indywidualizację, a także kwestia praktyk zawodowych, czyli czy student może samodzielnie wybrać miejsce odbywania praktyk zawodowych. 

  • WYBÓR SPECJALNOŚCI

Również z kryterium 1. można dowiedzieć się, jak został skonstruowany program studiów i jakie są dostępne specjalności do wyboru przez studenta na danym kierunku studiów. 

  • MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW 

W kryterium 8. przedstawiono informacji z regulaminu studiów danej uczelni, dotyczące możliwości odbywania indywidualnej organizacji studiów przez studenta. Najczęściej jest to realizowane na dwa sposoby. Pierwszy skierowany do studenta ambitnego, który osiąga wysokie wyniki w nauce to indywidualny program studiów, dzięki któremu można wcześniej zaliczyć niektóre przedmioty bądź rozszerzyć treści z obszarów zainteresowania. Z kolei drugi, do studenta aktywnego sportowo bądź zawodowo, dzięki któremu sam będzie mógł ustalić tok studiów, dzięki któremu będzie mógł uczęszczać na zajęcia do innych grup, ale zaliczając wszystko w  wyznaczonych wcześniej terminach. Ponadto z tego kryterium można dowiedzieć o ścieżce wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością. 

Jak się okazuje, o indywidualizacji w raporcie można przeczytać całkiem sporo. I są to bardzo przydatne informacje nie tylko dla mnie jako osoby już studiującej ten kierunek, ale przede wszystkim dla osoby zainteresowanej podjęciem nauki akurat na tym kierunku. Dzięki temu będzie miała jasny obraz sytuacji, która już za chwilę przed nią 😉 Tym bardziej, że raporty po każdej wizytacji są na bieżąco udostępniane za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

➡️ https://www.pka.edu.pl/ocena/baza-uczelni-jednostek-i-kierunkow-ocenionych/

Autor: Katarzyna Bojarska