Specjalizacja na moim kierunku studiów? I tak, i nie!

Kierunek studiów, czyli ten, który sam wybierasz na poziomie studiów pierwszego/drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich na profilu ogólnoakademickich lub praktycznym. Ale czym jest ta specjalizacja? Czy mam na nią wpływ? W przepisach prawnych brak terminu specjalizacja, ale już w programie studiów danego kierunku określenia te jest jak najbardziej do znalezienia. Bowiem specjalizacja ma wpływ na indywidualizację mojego procesu kształcenia. Mogę wybrać przedmioty zgodnie z moimi zainteresowaniami, które zaznajomią mnie z konkretnym tematem badawczym. Ale czy specjalizacja jest coś warta? Czy ma same wady? 

? Najistotniejszą kwestią specjalizacji jest na pewno ukierunkowanie na dany obszar tematyczny w obrębie kierunku, który jest szeroko rozwinięty dziedzinowo. Pozwoli to już na studiach, zająć się tym, czym chce się specjalizować w przyszłej karierze zawodowej. 

? Specjalizację wybieram raz, a nie co semestr poszczególne przedmioty, co jest dużym ułatwieniem. Nie muszę zastanawiać się nad tym kilka razy, tylko już na początku mam jasno określoną tematykę do końca trwania studiów. W specjalizacji sekwencyjność zajęć jest jak najbardziej prawidłowa. Poszczególne przedmioty uzupełniają się nawzajem. 

? Natomiast jako student zasiadający w gremiach kolegialnych mam wpływ na modyfikację poszczególnych specjalizacji. Mogę zgłosić swoje uwagi, które w następstwie przyczynią się do wprowadzenia bardziej atrakcyjnej specjalizacjii bądź zlikwidowania tej słabej.  

? A czy to nie jest tak, że specjalizacja w pewien sposób mnie ogranicza? Chciałabym rozwijać się kompleksowo, a jednak muszę wybrać ściśle określoną pulę przedmiotów. Poprzez zaznajomienie się tylko z danym obszarem moje kompetencje zawodowe będą ograniczone, co przełoży się na moją karierę. 

? Niektórzy studenci, dzięki wysokim wynikom w nauce, mają pierwszeństwo w wyborze specjalizacji, a niektórzy wręcz przeciwnie – nie mają prawa do korzystania z pełnej oferty możliwości. Zatem nie zawsze informacja o utworzeniu się danej specjalizacji jest tak samo zrozumiała dla wszystkich. 

? A co jeśli wybiorę specjalizację, na którą nie zapisze się mała liczba studentów? Wówczas będę przekierowana na jakąś inną, która nie będzie mnie już tak interesowała. Najgorzej, jeśli stracę motywację do dalszej nauki. 

Nie ma idealnej wizji jeśli chodzi o specjalizację na moim kierunku studiów. Z jednej strony jest to dla mnie szansa, dzięki której ukierunkuję swoją ścieżkę naukową na jeden obszar i zostanę specjalistą w specjalistą w danej dziedzinie, a z drugiej ograniczenie bądź wykluczenie, gdyż nie będę wszechstronnie atrakcyjna na rynku pracy. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze możliwości uczelni zarówno te finansowe pozwalające na jak największy wachlarz specjalizacji jak i kadrowe, czy aktualna liczba dostępnych nauczycieli akademickich jest w stanie poprowadzić poszczególne zajęcia. Jednakże prowadząc stały monitoring można ją doskonalić, dostosowując do aktualnych trendów, a także reagować na bieżąco. Wszystko po to, by jako absolwent odnaleźć się na rynku pracy.

Autor: Katarzyna Bojarska