Pozorny wybór zajęć – jak tego nie robić

Niektóre uczelnie gwarantują studentom wybór, ale pozorny, realnie uniemożliwiając kształtowanie swojego programu studiów. Kluczowe, by to zidentyfikować, jest rozpoznanie, czy studenci realnie dzięki swojemu wyborowi w kwestii zajęć mogą uzyskać różne efekty uczenia się w cyklu kształcenia.

Jakie są najczęstsze praktyki w tym zakresie?

Ruszają tylko zajęcia, które chce większość grupy

Przed rozpoczęciem semestru grupa dostaje możliwość wybrania zajęć dodatkowych. Po podliczeniu głosów okazuje się jednak, że uruchomione zostaną tylko jedne zajęcia – te wskazane przez większość grupy. Niezależnie od swoich preferencji studenci całego kierunku osiągną identyczne efekty uczenia się – także kryterium możliwości wyboru jest pozorne.

Szczególnie jest to niewłaściwa praktyka w przypadku specjalności i specjalizacji!

Zajęcia różnią się tylko nauczycielem akademickim

Proponowane jako zajęcia do wyboru przedmioty różnią się tylko nauczycielem akademickim. Identyczny sylabus, efekty uczenia się, tematyka zajęć – niezależnie więc od wybranego prowadzącego, studenci otrzymują identyczny zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Efekty uczenia się są identyczne

Jeden przedmiot to “wstęp do socjologii” a drugi “podstawy nauk społecznych”, ale oba prowadzone są przez tą samą osobę, a ich sylabusy niczym się nie różnią? To znów nic innego jak pozorowany wybór.

Przedmioty i tak musisz zrealizować w toku studiów

Na I roku możesz wybrać spośród dwóch zajęć, a na drugim roku… znów spośród tych samych dwóch zajęć? Tym samym niezależnie od swoich zainteresowań oba proponowane przedmioty muszą być zrealizowane – a więc realnie nie możesz kształtować programu według swoich indywidualnych zainteresowań.

Wybierasz miejsce realizacji zajęć

Często praktyki są zaliczane przez uczelnie do puli zajęć do wyboru z tego powodu, że student może wybrać miejsce, w których te praktyki realizuje. Niezależnie jednak od miejsca – nadal ma zdobyć tę samą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Jak nie pozorować możliwości indywidualnego tworzenia ścieżki kształcenia? Przede wszystkim:

  • większość nie może narzucać wszystkim wybranych zajęć/grup zajęć;
  • zajęcia do wyboru powinny zakładać różnorodne efekty uczenia się.

Autor: Julia Sobolewska