Jak badać zadowolenie studentów z indywidualizacji zajęć?

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studenci oceniają jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych minimum raz w roku. Najczęściej robią to wypełniając ankiety – papierowo lub elektroniczne – poświęcone konkretnym zajęciom.

Niestety, prowadzenie takiej ewaluacji zazwyczaj nie pozwala wyciągnąć wniosków dotyczących możliwości indywidualizacji programu studiów, a raczej konkretne konkluzje poświęcone zrealizowanym zajęciom.

Jak więc zbadać zadowolenie studentów z indywidualizacji zajęć?

  • Zapytaj o zdanie

Zbieranie opinii od poszczególnych osób może być bardzo cenne i stanowić świetne wyjście do dalszych działań, związanych np. z opracowaniem kwestionariusza ankiety. Jeśli nie chcesz robić tego bezpośrednio: stwórz miejsce, w którym studenci będą mogli wyrażać swoje zdanie – może to być post na forum czy grupie na Facebooku, mogą być kartki z prośbą o podzielenie się opinią nt. zajęć do wyboru. Ważne, by studenci mieli poczucie swobody wypowiedzi.

  • Poproś grupę o opinię

Niektóre uczelnie regularnie organizują spotkania z całymi grupami kierunków  bądź w podziale np. na specjalizacje. Tego typu inicjatywy pozwalają w bezpośredniej rozmowie albo z samorządem studentów, albo z władzami kierunku, wydziału czy nawet uczelni, zebrać opinie od studentów, które nie będą dotyczyły tylko poszczególnych zajęć. 

Warto jednak pamiętać, że przywołane wyżej sposoby mogą być problematyczne w przypadku braku otwartej postawy ze strony władz czy samorządu studenckiego i studentów. W tym wypadku z pomocą może przyjść sprawdzone narzędzie, czyli ankieta!

  • Zorganizuj ankietę dot. tego tematu

Jak zostało wspomniane na początku, studenci regularnie mają możliwość oceny poszczególnych zajęć. Rzadko jednak proponowane formularze oceny uwzględniają też kwestie takie jak możliwość wyboru zajęć, sposób zapisywania się, ich komplementarność względem kierunku studiów bądź zainteresowań. Stąd dobrym pomysłem jest zorganizowania badania w formie ankiety, które będzie poświęcone właśnie tej tematyce. Umożliwi to zebranie danych bezpośrednio dotyczących zajęć do wyboru.

W każdym przypadku zbierania informacji od studentów warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:

  • komfort osoby, która dzieli się swoimi wrażeniami jest bardzo ważny. Studenci nie mogą mieć wrażenia, że z powodu konstruktywnej krytyki spadną na nich negatywne konsekwencje;
  • informacja zwrotna musi trafić do osób, które podzieliły się swoją opinią. Brak informacji zwrotnej skutecznie zniechęca do angażowania się w tego typu inicjatywy. Nawet jeśli ze względów niezależnych (np. finansowych) nie zostały podjęte działania wskazane podczas badania – warto poinformować, że problem został dostrzeżony i pracuje się nad jego rozwiązaniem.

Autor: Julia Sobolewska