Indywidualizacja studiów dla najambitniejszych

Indywidualizacja procesu kształcenia nie jedno ma imię i potrafi uczynić z określonego kierunku studiów niesamowicie interdyscyplinarną przygodę. Ale co w przypadku, gdy jeden kierunek łączący wiedzę z kilku obszarów naukowych to za mało dla studenta? Odpowiedzią na tak postawione pytanie mogą być indywidualne studia międzydziedzinowe, podczas których młody adept nauk ma możliwość realizacji kilku kierunków jednocześnie.

Indywidualne studia międzydziedzinowe to jedna z możliwych form zdobycia wyższego wykształcenia dostępna na polskich uczelniach. Historia takiego modelu kształcena ściąga roku 1992, gdy to na Uniwersytecie Warszawskim otworzono po raz pierwszy indywidualne studia międzydziedzinowe. W późniejszym czasie tego grona dołączyły również kolejne duże uniwersytety w Polsce. Obecnie studia te prowadzone są przez jednostki naukowe, które reprezentują najwyższy poziom w kraju.

Idea prowadzenia indywidualnych studiów międzydziedzinowych jest zaczerpnięta ze studiów prowadzonych na uczelniach w USA, Oksfordzie, Amsterdamie czy Freiburgu. Jest to propozycja dla kandydatów, których zainteresowania naukowe wykraczają poza jedną dziedzinę naukową i trudno je zaspokoić studiując tylko na jednym kierunku. Student wybierający się na taki kierunek studiów musi być gotowy podjąć współodpowiedzialność za kształt swoich studiów i zdobyta wiedzę. W zamian otrzymać może kilka dyplomów ukończenia kilku kierunków oraz przeżyć niesamowitą przygodę, która ułatwi mu późniejszy start w świecie naukowym.

Student na indywidualnych studiach międzydziedzinowych realizuje zazwyczaj co najmniej minimum programowe jednego z wybranych kierunków studiów, który staje się kierunkiem wiodącym (głównym). Może również realizować w pełni minima programowe innych kierunków studiów, lecz zazwyczaj nie jest to konieczne. Korzystając z pomocy swojego mentora (lub też tutora) student wybiera przedmioty z oferty uczelni i układa co semestr indywidualny plan studiów, który ma jak najlepiej zaspokajać jego potrzeby naukowe. Rolą mentora jest doradztwo w wyborze odpowiednich kursów na uczelni oraz ukierunkowanie studenta w jego planach zawodowych. Dzięki takim działaniom student ma możliwość stworzenia wysoce interdyscyplinarnego i skrojonego na miarę programu studiów.

Bardzo często indywidualne studia międzydziedzinowe są łączone przez studentów razem z pracą badawczą w laboratorium lub jednostce kierowanej przez wybranego tutora, który staje się również opiekunem naukowym studenta. Synergia studiów oraz pracy badawczej znakomicie przygotowuje młodego naukowca do pracy w zespołach badawczych oraz realizacji dużych grantów naukowych.

Z możliwości kształcenia na indywidualnych studiach międzydziedzinowych możesz skorzystać między innymi na:

  • Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (jeśli chcesz realizować kierunki z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych) oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych (jeśli chcesz realizować studia z zakresu dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych)
  • Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Studiach Matematyczno-Przyrodniczych
  • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
  • Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Indywidualnych Studiach Międzydziedzinowych
  • Uniwersytecie Gdańskim w ramach Międzydziedzinowych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Bibliografia

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 8 ust. 2; art. 84 ust. 3a, 3b)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

Autor: Mateusz Saniewski