Gdzie można znaleźć informacje nt. wyboru zajęć?

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli Twój kierunek nie jest uregulowany odrębnymi przepisami, masz prawo do wyboru zajęć, których suma ECTS stanowi 30% wszystkich ECTS w ramach Twojego programu studiów.

Skąd jednak czerpać informacji nt. zajęć do wyboru?

Warto zawsze sprawdzić kilka źródeł!

  1. Program studiów

Warto zacząć od podstaw i zweryfikować, jakie możliwości określa nasz program studiów. Czy zajęcia do wyboru są jakoś wyróżnione  i określone np. jako “fakultety”, “zajęcia do wyboru”? Czy jest określone, w którym semestrze czy na którym roku należy je zrobić? Ile punktów jest przewidzianych do zrealizowania?

  1. Sylabusy przedmiotów

Szukając bardziej szczegółowych informacji, warto zajrzeć do sylabusów przedmiotów, zwanych czasem kartami przedmiotów. Z nich dowiesz się o tym, czego nauczysz się podczas zajęć – poznasz zakładane efekty uczenia się. Jeśli zajęcia różnią się tylko nazwą, a przewidywane efekty uczenia się są takie same – powinno to zwrócić Twoją uwagę!
Prócz tego dowiesz się, ile ECTS uzyskasz za ten przedmiot, jakie jest zaliczenie czy obowiązująca literatura.

  1. Opiekun roku

W przypadku wątpliwości związanych z kształceniem swojej ścieżki studiowania – jeśli masz taką możliwość – możesz skonsultować się z opiekunem roku, który wesprze w wyborze przedmiotu. Jeśli zaś u Ciebie nie ma funkcji opiekuna roku…

  1. Nauczyciel akademicki

…zawsze możesz podpytać osobę prowadzącą dany przedmiot. Może się okazać, że np. by w nim uczestniczyć, należy wcześniej osiągnąć pewne efekty uczenia się – warto to zawczasu zweryfikować.

  1. Starsze koleżanki i koledzy

Zawsze warto korzystać z mądrości poprzednich roczników i szukać informacji w mediach społecznościowych bądź forach, które umożliwiają dzielenie się opiniami nt. zajęć. Być może przedmiot o świetnej nazwie w rzeczywistości nie daje umiejętności praktycznych, o które Ci chodzi – zapytaj! Nie zapominaj, żeby aktywnie nie tylko zadawać pytania, ale też w miarę możliwości dzielić się posiadanymi informacjami.

  1. Samorząd studencki

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, trudno Ci odnaleźć się w gąszczu regulacji i licznych uczelnianych stronach – zawsze możesz napisać do samorządu studenckiego. To osoby, które tak jak Ty studiują i same przechodziły przez wdrożenie w akademicką rzeczywistość. Z chęcią udzielą wskazówek, ale też wysłuchają opinii, dzięki czemu będą mogli postulować zmiany dotyczące programu studiów.

Autor: Julia Sobolewska